ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

x

Map Detail View
nearby places within 5-km bank shopping_mall school park hospital pharmacy university library bar cafe restaurant

2 bedrooms well furnished condo for rent 100% brocker fee free

ကြန္ဒို  (ငွားရန္)
ရန္ကုန္တုိင္း ၊ မရမ္းကုန္း
Baho Middle Rd, U Ba Han Ln

ကန္ေဒၚလာ ၄၅၀

  • ၂ အိပ္ခန္း
  • ၁ ေရခ်ိဳးခန္း
  • ၁ ဧည့္ခန္း
  • ၇၂၅ အလ်ား x အနံ[ဂရမ္ေျမ : ႏွစ္(၆၀)]

ေဖာ္ျပခ်က္

ေျပာင္းႏိုင္သည့္ေန႕ : 03/May/2017

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

Deposit
450
အလႊာ
4
စုစုေပါင္းအလႊာ
11
အနည္းဆုံးငွားရမည့္ ကာလ
6 Month
မြမ္းမံျပင္ဆင္မွုအေျခအေန
အလုံးစုံျပင္ဆင္ျပီး
တည္ေဆာက္သည့္ႏွစ္
06/03/2012
ကားရပ္ရန္ေနရာ အက်ယ္အဝန္း
အနည္းငယ္က်ယ္ဝန္း

အတြင္းဘက္ ပံ့ပိုးမွဳမ်ား

အဲယားကြန္း
ပရိေဘာဂအစံု
ၾကမ္းခင္း ခင္းေပးျခင္း
ကုိယ္ပုိင္မီတာ
စၾကၤန္
မီးသြယ္တန္းထားျပီး


ေရႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ပံ့ပိုးမွဳမ်ား

ေအာက္ေၿခ ေရေလွာင္ကန္
ဖိအားသံုး ေရစုပ္စက္
ေရပူ
ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ
ေရဆိုး စီမံခန္႕ခြဲမွဳစနစ္
ေရစစ္ၿပီးသန္႕စင္စနစ္

မီးဖိုခန္း ပံ့ပိုးမွဳမ်ား

မီးဖိုခန္း
မီးဖိုေခ်ာင္သံုး သိုေလွာင္ေသတၱာ
မိုက္ခရိုေ၀့မီးဖို

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမွဳ

၂၄ နာရီ ဓါတ္ေလွကား
၂၄ နာရီ လံုၿခံဳေရးစနစ္

အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အဦး ပံ့ပိုးမွဳမ်ား

ပိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္း

အျခားပံ့ပိုးမွဳမ်ား

ေစ်းႏွဳန္းညွိုႏိွဳင္းႏုိင္သည္

ေျမပံု

VIEW FULL MAP

အေသးစိတ္သိလို၍ေမးျမန္းရန္

Myanmar Housing အသုံးျပဳပံုလမ္းညြွန္

1. Myanmar housing website တြင္ပထမဆံုး account open ပါ။

2. Account open ရာ တြင္ user နွင့္ Agent ဟူ၍ Type နွစ္ခုရွိသည္။

3. Account open ျပီးပါကမိမိ မွာ ရွိေသာေရာင္းရန္ နွင့္ငွားရန္ ရွိေသာအိမ္ျခံေျမတိုက္ကြန္ဒိုမ်ားကို post တင္၍ွ user မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါသည္။

4. Account open ရာ တြင္အခက္အခဲရွိပါက user guide တြင ္ၾကည့္႐ႉနိင္ပါသည္။

5. Subscribe လုပ္ ၍လည္း lastest post မ်ားကိုရယူနိုင္ပါသည္။

About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။