ဘာသာစကား
လက္ခံသံုးစြဲေငြ    က်ပ္   

x

Map Detail View
nearby places within 5-km bank shopping_mall school park hospital pharmacy university library bar cafe restaurant

ျမနမာေေ်ိ

တိုက္ခန္း  (ငွားရန္)
ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ေတာင္ကုတ္
ျမန္မာေိေူု

က်ပ္ ၁၂၃၁ သိန္း

  • ၂ ေရခ်ိဳးခန္းပါအိပ္ခန္း
  • ၂ အိပ္ခန္း
  • ၂ ေရခ်ိဳးခန္း
  • ၂ အိမ္ေဖာ္ခန္း
  • ၁ ဧည့္ခန္း
  • ၁ အလ်ား x အနံ[ဂရမ္ေျမ : ပါမစ္]

ေဖာ္ျပခ်က္

ေျပာင္းႏိုင္သည့္ေန႕ : 04/Apr/2017

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္

အလႊာ
12
စုစုေပါင္းအလႊာ
12
အနည္းဆုံးငွားရမည့္ ကာလ
1 Month
မြမ္းမံျပင္ဆင္မွုအေျခအေန
အလုံးစုံျပင္ဆင္ျပီး
တည္ေဆာက္သည့္ႏွစ္
12/04/2017
ကားရပ္ရန္ေနရာ အက်ယ္အဝန္း
အနည္းငယ္က်ယ္ဝန္း

အတြင္းဘက္ ပံ့ပိုးမွဳမ်ား

အဲယားကြန္း
ကား ဂိုေထာင္


အျခားပံ့ပိုးမွဳမ်ား

ေျမဂရမ္အမည္ေပါက္မူလပိုင္ရွင္
ေစ်းႏွဳန္းညွိုႏိွဳင္းႏုိင္သည္

ေျမပံု

VIEW FULL MAP

အေသးစိတ္သိလို၍ေမးျမန္းရန္

Myanmar Housing အသုံးျပဳပံုလမ္းညြွန္

1. Myanmar housing website တြင္ပထမဆံုး account open ပါ။

2. Account open ရာ တြင္ user နွင့္ Agent ဟူ၍ Type နွစ္ခုရွိသည္။

3. Account open ျပီးပါကမိမိ မွာ ရွိေသာေရာင္းရန္ နွင့္ငွားရန္ ရွိေသာအိမ္ျခံေျမတိုက္ကြန္ဒိုမ်ားကို post တင္၍ွ user မ်ားနွင့္ ခ်ိတ္ဆက္နိုင္ပါသည္။

4. Account open ရာ တြင္အခက္အခဲရွိပါက user guide တြင ္ၾကည့္႐ႉနိင္ပါသည္။

5. Subscribe လုပ္ ၍လည္း lastest post မ်ားကိုရယူနိုင္ပါသည္။

About Us

MyanmarHousing.com.mm Website ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း အိမ္အေရာင္းအဝယ္လုပ္သူ၊ငွားသူမ်ား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္္နိုင္္ရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။ Myanmar Housing Website မွာ အခမ့ဲဝန္ေဆာင္မွု ေပးေသာ Website တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။